Σύντομο προφίλ

Η εταιρία PASSION FOR PEOPLE δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Η εξειδίκευση της εταιρείας είναι κυρίως σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων καθώς και ανθρώπων στο ξεκίνημα της καριέρας τους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες με στόχο την συνεχή ανάπτυξή τους σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.