Στοιχεία της εταιρείας

Επωνυμία: PASSION FOR PEOPLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: PASSION FOR PEOPLE

Α.Φ.Μ.: 800801167

Δ.Ο.Υ.: ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 141339903000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 363679

Διεύθυνση: ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 9, ΤΚ 15235, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 

Τ.Κ. 15341

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2000 ΕΥΡΩ (ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ 2000 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑΣ 1 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΟ)

ΕΤΑΙΡΟΙ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ